ZESPÓŁ SZKÓŁ W JAROCINIE
37-405 Jarocin 116
2013-2014
2012-2013
2011-2012
w budowie
w budowie
Aktualności


13 października 2014 roku odbyła się  w Zespole Szkół w Jarocinie uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej pod kierunkiem polonistki Anny Ostolskiej, przygotowali część artystyczną. Były przemówienia, wiersze, piosenki i humorystyczne scenki o przedmiotach szkolnych. Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa. Następnie młodzież wręczyła nauczycielom kwiaty. Wiele ciepłych słów uznania i  życzeń w stosunku do nauczycieli złożyła Pani dyrektor Renata Dec. Na koniec uroczystości Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Bielak wraz z Panią Jadwigą Tomecką w podzięce za wychowawczy trud, złożyły pracownikom oświaty, słodki upominek. Dzień Nauczyciela jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą od 1972 roku. Upamiętnia rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Jest też okazją do nagradzania nauczycieli. Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy. Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Niech wam sprzyja los w tej niełatwej pracy. Przesyłamy muzyczne podziękowania.

10 października Samorząd Szkolny naszego gimnazjum zorganizował wyjazd do kina „Wrzos” w Stalowej Woli na film Jana Komasy pt. „Miasto 44”. Jego akcja rozgrywa się w czasie Powstania Warszawskiego. Jest to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło żyć w koszmarnych czasach II wojny światowej. Poznajemy miedzy innymi losy Stefana, „Biedronki”, Kamy, ”Beksy”, „Kobry” i „Czarnego”- młodych powstańców, którzy musieli się zmierzyć z grozą i okrucieństwem wojny. Razem z nimi przemierzamy krwawy szlak bojowy od Woli przez Starówkę, Śródmieście, aż po Czerniaków. Twórcy filmu postawili sobie za cel opowiedzieć historię ludzi, a nie oddziałów czy barykad, i doskonale im się to udało. Nie sposób było przejść obojętnie obok tego, co działo się na ekranie. Dodatkowo wrażenia potęgowała świadomość, że tragizm powstańców i ludności cywilnej to coś, co rzeczywiście miało miejsce dokładnie 70 lat temu. My z ciężkim sercem śledziliśmy losy tych ludzi przez zaledwie dwie godziny, oni musieli przeżywać powstańczy koszmar przeszło 60 dni. Dzięki takim filmom jak „Miasto 44” jest szansa, że młode pokolenie nie zapomni o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.

9 października oficjalnie, zgodnie ze szkolną tradycją, przyjęliśmy 53 uczniów klas pierwszych do społeczności naszego gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła krótka część artystyczna, która wprowadziła naszych pierwszaków w „wędrówkę po tajemnym labiryncie wiedzy”. Najważniejszym momentem spotkania było uroczyste ślubowanie: „Będziemy godnie  reprezentować swoją szkołę w każdej sytuacji i miejscu. Wykorzystamy w pełni  przeznaczony czas na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem  swej wiedzy  i  umiejętności. Będziemy okazywać szacunek  nauczycielom  i  innym  pracownikom  szkoły. Będziemy  dbać  o  honor  i  tradycję  szkoły  oraz  współtworzyć jej  autorytet. Będziemy  się  troszczyć  o  mienie  i  estetyczny  wygląd  naszej  szkoły. Będziemy  dbać  o  piękno  mowy  ojczystej  i  wyrażać  się  w sposób  kulturalny. Będziemy  szanować  poglądy  i  przekonania  swoich kolegów. Będziemy się przeciwstawiać wszelkim przejawom brutalności i wulgarności. Ślubujemy.” Po nim każdy z pierwszoklasistów został uroczyście pasowany na ucznia gimnazjum. Akademię zakończyło przemówienie Pani Dyrektor. Mamy nadzieję, że wszystkie ważne stwierdzenia, które padły podczas uroczystości na długo zagoszczą w umysłach pierwszaków, że wyciągną z nich daleko idące wnioski, którymi już za rok będą mogli się dzielić z kolejnymi kandydatami na uczniów gimnazjum. A oto nowi absolwenci naszego gimnazjum.

2 października 2014 roku klasa IIa wraz z wychowawcą klasy Panem Adamem Decem i Panem Wiesławem Bielakiem zorganizowała wycieczkę rowerową szlakiem ciekawostek historyczno-przyrodniczych Gminy Jarocin. Wycieczka rozpoczęła się od wypożyczenia rowerów z GOKSTiR w Jarocinie. Ruszyliśmy na wyprawę. Trasa wycieczki biegła przez Jarocin, Majdan Golczański, Knieję, Księże Kąty, Brzozową Smugę, Sokale, Łozę, Grabę i Nalepy. Za Sokalami na  Łozie przejeżdżaliśmy obok pięknej przydrożnej  kapliczki. W Grabie zatrzymaliśmy się pod pomnikiem upamiętniającym bitwę partyzancką 11 czerwca 1944 roku, która to bitwa była wstępem do największej bitwy partyzanckiej  podczas II wojny światowej na Porytowym Wzgórzu. Po zapoznaniu się z historią tej bitwy dalej pojechaliśmy w kierunku Nalep. Tam na chwilę zatrzymaliśmy się pod okazałym dębem szypułkowym, który jest pomnikiem przyrody. Dalej pojechaliśmy nad rzekę Bukowa gdzie za czasów zaborów przebiegała granica  między Królestwem Kongresowym, a  Galicją. Po zapoznaniu się z historią tego terenu postanowiliśmy rozpalić ognisko przy którym piekliśmy kiełbaski. Na koniec wycieczki wracając do szkoły zatrzymaliśmy się  nad jarocińskim zalewem.

1 października 2014 roku o godzinie 1130 odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja przeciwpożarowa. O zagrożeniu i konieczności natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły powiadomił wszystkich trzykrotny sygnał dźwiękowy. Zaraz po usłyszeniu alarmu wszyscy wyszli na zewnątrz - miejscem zbiórki było szkolne boisko sportowe. Tam nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami zdali raporty obecności Pani Dyrektor – Renacie Dec. Ewakuację nadzorował m.in. brygadier  Państwowej Straży Pożarnej w Nisku - Pan Mariusz Szewczyk, a koordynatorami ds. bezpieczeństwa z naszej placówki byli pani Iwona Wasąg i pan Janusz Zagajewski. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie, opuszczenie budynku szkoły zajęło nam niespełna trzy minuty. Następnie młodzież i pracownicy szkoły mogli zaobserwować jak wygląda praca strażaków z Niska, Jarocina i Domostawy. Zobaczyli jak przebiega gaszenie symulowanego pożaru, szukanie zaginionych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy mógł też obejrzeć wozy strażackie i ich wyposażenie. Przypomnijmy, że przeprowadzanie tego rodzaju ćwiczeń służy przede wszystkim podwyższeniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, sprawdzeniu znajomości planu ewakuacyjnego oraz wyciągnięciu cennych wniosków dotyczących bezpieczeństwa.

1 września 2014 roku w Zespole Szkół w Jarocinie zainaugurowano rok szkolny 2014/2015. Najpierw o godzinie 900  w kościele ks. Tadeusz Kuźniar odprawił uroczystą Mszę Świętą, po której młodzież szkolna udała się na dalsze uroczystości do szkolnej hali sportowej. Zgromadzili się tam uczniowie, nauczyciele i rodzice. Po wprowadzeniu Poczty Sztandarowej rozpoczęła się akademia, którą przygotowali uczniowie z klasy IIIA gimnazjum i V szkoły podstawowej pod kierunkiem pań: Renaty Flis, Anny Wojtaś i Katarzyny Pliszki. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Renata Dec, która przywitała zgromadzonych tymi słowami: Jeszcze tak niedawno staliśmy tu, aby przeprosić, podziękować a przede wszystkim życzyć sobie udanego wypoczynku. Teraz spotykamy się żeby rozpocząć nowy semestr w szkole. Wracamy tu po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do dalszej walki. Walki, którą każdy uczeń rozpoczyna zawsze pierwszego września. W naszym życiu wiele rzeczy uległo zmianie. Nie tylko jesteśmy starsi, mądrzejsi, ale także mamy nowe postanowienia na ten rok szkolny. Nie trzeba mówić, że oczywiście na pierwszym miejscu listy postanowień jest owa walka- walka o oceny. Bo przecież uczymy się nie dla szkoły, nauczycieli, rodziny czy przyjaciół, tylko dla siebie. Jeszcze raz pragnę powitać wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów. Życzę wszystkim samych sukcesów, dobrych ocen oraz dużo cierpliwości i wytrwałości”. Po przemówieniu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W tym roku do naszej szkoły przybyło 19 uczniów do szkoły podstawowej - zerówka oraz 53 do gimnazjum – klasa IA - 27 oraz IB – 26. Najmłodsi otrzymali z funduszy unijnych, odnowioną i bardzo dobrze wyposażoną salę lekcyjną. Przywitaliśmy także nowego nauczyciela klasy II szkoły podstawowej, panią Rozalię Iskra. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom wiele zadowolenia i sukcesów.


„Przedszkole przy szkole” – nasza szkoła bierze udział w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest to niebywała szansa na wsparcie wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Oddział Przedszkolny w naszej szkole w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu został doposażony w funkcjonalne i kolorowe meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, sprzęt audiowizualny, komputer, tablicę interaktywną itp. W ramach w/w projektu dokonano modernizacji łazienek, dostosowując je do potrzeb najmłodszych uczniów naszej szkoły. Doposażono również plac zabaw w konstrukcje i urządzenia charakteryzującymi się wesołymi, dziecięcymi aplikacjami.
A tak to wygląda. 
Aktualności
Kontakt
Patron
Historia
Lokalizacja
Sport
Organizacja
Programy
Galeria